Đóng

10/06/2016

Bảo vệ mục tiêu di động

3

Bảo vệ cá nhân theo yêu cầu

Đối tượng: Các cá nhân có nhu cầu và phải phù hợp với Luật pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Phương án bảo vệ chung:

  • Đảm bảo an toàn cho người được bảo vệ
  • Luôn theo sát người được bảo vệ trong suốt hành trình di chuyển
  • Lên phương án và đối phó kịp thời với các tình huống xảy ra

Thời gian làm việc:

  • Thời gian linh động, tùy theo nhu cầu của khách hàng
  • Thời gian Long Hải có thể cung cấp dịch vụ bảo vệ: 24/7
  • Bảo vệ luôn đảm bảo có mặt trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng
Dịch vụ Liên quan